Přípravný kurz pro zkoušku koordinátora BOZP + zkouška (Ostrava)

KARO - Přípravný kurz KOO BOZP

Datum

10. - 12. Květen 2021
Události vypršely

Čas

9:00 - 16:00
Rezervace / další info

Nabízíme Vám přípravný kurz pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a zkoušku této odborné způsobilosti.


Rezervovat místo si můžete na kompletním třídenním přípravném kurzu zakončeném zkouškou, na jednotlivých dnech kurzu samostatně nebo pouze na zkoušce.


Přípravný kurz je určen pro osoby, které se připravují ke složení:

 • zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „zkouška“) u subjektu akreditovaného MPSV (KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o..)
 • periodické zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „periodická zkouška“) u subjektu akreditovaného MPSV (KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o.)
 • dalším osobám, zabývající se danou problematikou, pro praxi v průběhu pětiletého období

 

Doporučujeme zájemcům o kurz před zkouškou nebo periodickou zkouškou zaslat přihlášku a zúčastnit se kurzu v dostatečném časovém předstihu před zkouškou. Uchazeči o zkoušku musí minimálně 15 dnů před zkouškou zaslat administrátorce zkoušky zpracovaný plán BOZP. Je tedy v zájmu uchazečů zúčastnit se kurzu v termínu v dostatečném časovém odstupu před zkouškou.


K přípravnému kurzu v rozsahu 3 dní dostanete zdarma:

 • vypracované ústní otázky k ústní části zkoušky;
 • přístup do IS KOOTEST – testový program pro písemnou část zkoušky vč. správných odpovědí;
 • studijní materiály k přípravnému kurzu;
 • aktuální číslo neperiodického zpravodaje Karouš;
 • CD – dále v elektronické podobě:
  • Bezpečnost práce ve stavebnictví – vydalo MPSV;
  • Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou;
  • Novinky v právní úpravě v BOZP – Anna Samková (MPSV);
  • Příklady správné praxe – vydala organizace Společná Vize.

Materiály ke zkoušce:

 • V případě účasti na celém přípravném kurzu (v délce 3 dnů) veškeré materiály zdarma.
 • Při účasti na 2 dnech kurzu jsou materiály zpoplatněny částkou 1.000,- Kč + DPH
 • Při účasti na 1 dni kurzu jsou materiály zpoplatněny částkou 1.200,- Kč + DPH.
 • Účastník si může materiály zakoupit bez účasti na kurzu za částku 1.600,- Kč + DPH.

Rozsah přípravného kurzu

Třídenní intenzivní přípravný kurz je rozdělen na tři, na sebe logicky navazujících části (účastník se nemusí účastnit celého třídenního kurzu, může si vybrat jednotlivé části samostatně). Přednášky se konají v době od 9:00 do 16:00 hod.


Zkouška z odborné způsobilosti koordinátora BOZP

Žadatel o zkoušku zašle na adresu držitele akreditace písemně Přihlášku ke zkoušce/periodické zkoušce.

K Přihlášce ke zkoušce/periodické zkoušce žadatel o zkoušku přiloží následující doklady dle § 10 odst. 2, písm. a) a písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 1. ověřené kopie dokladů o dosažení alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolského vzdělání technického zaměření,
 2. doklady o délce a druhu odborné praxe při přípravě nebo realizaci staveb, a to v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání technického zaměření, nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření podle § 10 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona. Doklady o praxi žadatele musí být prokazatelné, tj. potvrzeny zaměstnavatelem nebo jinou oprávněnou osobou zaměstnavatele, popř. subjektem, pro kterého byla tato činnost jako podnikatelská činnost vykonávána.

Doložení technického vzdělání je novinka, která přišla s novelou zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Existuje nemnoho koordinátorů, kteří toto technické vzdělání nesplňují, i když činnost koordinátora BOZP na staveništi vykonávají již od roku 2007. Dle §113, odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je možné vykonat maturitní zkoušku z jednoho technického předmětu. Tato zkouška je zpoplatněna a podmínky vykonání zkoušky jsou různé dle příslušné střední školy. Pokud Vám chybí technické vzdělání, neváhejte se obrátit na střední školu s technickým oborem ve Vašem okolí.

Kalkulovaná cena za zkoušku/periodickou zkoušku pro jednu fyzickou osobu je 6.000,- Kč + DPH. Opravná zkouška není zpoplatněna.

Před každým termínem konání zkoušky/periodické zkoušky je třídenní intenzivní přípravný kurz.

Uchazeč musí zaslat Plán BOZP držiteli akreditace nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky k posouzení. Pokud Plán BOZP není ve lhůtě doručen nebo není doporučen jejím posuzovatelem k obhajobě, tak se uchazeč nemůže zkoušky zúčastnit.

Zkouška obsahuje písemnou část a ústní část. Ústní i písemná část zkoušky se koná v českém jazyce bez možnosti účasti tlumočníka. Zkouška/periodická zkouška je neveřejná a je zahájena ve stanovený den a hodinu rozdáním písemných testů přítomným uchazečům.

V nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jejích Příloh č. 2 a č. 3 jsou stanovena kritéria pro zkoušku/periodickou zkoušku a pro hodnocení uchazečů

 • Písemný test musí splnit požadavky stanovené Přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Písemná práce dle Přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Obhajoba písemné práce – v den konání zkoušky musí uchazeč obhájit svou písemnou práci, kterou zaslal k posouzení, a která byla pověřeným členem OZK doporučena k obhajobě na zkoušce před odbornou zkušební komisí.
 • Ústní otázky – uchazeč o zkoušku při ústní části losuje 3 ústní otázky ze tří stanovených okruhů (v případě periodické zkoušky losuje 2 ústní otázky ze dvou stanovených okruhů).
 • Fotografie – uchazeč o zkoušku si vylosuje jednu fotografii, na které je zobrazena situace z praxe, a na kterou musí uchazeč reagovat vysvětlením nedostatků, posouzením zabezpečení, vyhledáním rizik, celkovým zhodnocením dané situace a navržením účinných opatření k zabezpečení BOZP na staveništi.

Po úspěšném splnění všech požadavků zkoušky/periodické zkoušky, je uchazeči předáno Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Toto osvědčení má platnost 5 let.

Materiály ke stažení:

 

Prosíme všechny účastníky kurzů/školení/zkoušek aby veškeré platby prováděli dopředu na základě vystavené faktury. Naše společnost není vybavena zařízením pro EET, tudíž není možné přijímat platby v hotovosti přímo v den konání.

 • Forma akce: Prezenční
X

Místo konání

Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava - Bartovice
KARO E-I, spol. s r. o. Ostrava

Událost je ukončena.

Harmonogram akce

1. den kurzu

9:00 - 10:00
Zákon č. 309/2006 Sb., úz
10:00 - 11:00
Zákon č. 251/2006 Sb., úz
11:00 - 12:00
Zákon č. 174/1968 Sb., úz
13:00 - 14:00
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., úz
14:00 - 15:00
Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., úz
15:00 - 16:00
Práva a povinnosti koordinátora BOZP, práva a povinnosti zadavatele stavby, práva a povinnosti zhotovitele stavby

2. den kurzu

9:00 - 16:00
Praktický výkon koordinátora BOZP, příklady z praxe, závažná porušení povinností koordinátorů

3. den kurzu

9:00 - 10:00
Praktické zpracování plánu BOZP
10:00 - 11:00
Pracovní postupy pro vybrané pracovní činnosti
11:00 - 12:00
Základní nástroje komunikace
13:00 - 13:30
Příprava ke zkoušce/periodické zkoušce
1330 - 14:00
Diskuse
14:00 - 16:00
Zkouška

Forma akce

Prezenční
KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r.o.

Organizuje

KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r.o.
Phone
+420 724 323 588
Email
[email protected]
Website
https://www.karoei.cz/kontakty/
QR kód

Počasí

Částečně oblačno
Částečně oblačno
-3 °C
Vítr: 19 km/h
Vlhkost vzduchu: 93 %
Feels like: -8 °C

Více informací

Rezervace / další info

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Scroll to Top